Fans of John Rambo

xx.x% like you
Bailey Wheeler Telarah, NSW, Australia
xx.x% like you
Mac The MCP The State of Confusion
xx.x% like you
xx.x% like you
Nam Nguyen Joueurs Sans Frontières
xx.x% like you
xx.x% like you
Dalton Crego Wawa, ON, Canada
xx.x% like you
xx.x% like you
xx.x% like you